نمرات آزمون نوبت اول راهنمایی شهید کمانگر(دی ماه 91)
ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢۳   کلمات کلیدی:

نمرات آزمون نوبت اول  راهنمایی شهید کمانگر(دی ماه 91)  

کلاس:سوم    1

علوم تجربی

نمره

نام و نام خانوادگی

ردیف

20

سعید آئینی

1

18

بهروز امینی

2

17

حمیدرضا بهرامی

3

17

مهدی چراغی

4

10

علی حیدرنیا

5

15

آرمین حیدری

6

15

امیر حسین حیدری

7

19/5

 

حمیدرضا خالدیان

8

18

نوید خالدیان

9

13

محمد خداویسی

10

17

سجاد رستمی

11

19

محمدسعید رسولی

12

17

محمدرسول رشیدامیری

13

17

حمیدرضا رضائی

14

 19/5

رسول سخن

15

17

زاهد سعیدی

16

17

محمد سنگین آبادی

17

17

علی سیفی لاله

18

17

علیرضا صالحی

19

10

حمیدرضا عرفانی

20

20

امیرعلی علیمرادی

21

16

علی فرهادی

22

10

امید قربانی

23

17

وحید مبین

24

17

علیرضا محمدی

25

17

مهدی مخدومی

26

20

محمدمهدی ملکی

27

19

روح اله میرکی

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن

کلاس:دوم   1

علوم تجربی

نمره

نام و نام خانوادگی

ردیف

19

سیاوش آقائی ماهر

1

18

امیررضا ابراهیمی

2

19

محمد احمدی

3

20

سینا احمدی وداد

4

19

پوریا حسین پناهی

5

19

امیرحسین حضرتی

6

18

امیرحسین دهقانی

7

20

محمد رضائی

8

18

شایان زارعی

9

19/5

محمدمهدی سنگین آبادی

10

17

امیرحسین شریفی

11

17

محمد صادقی

12

19

عرفان صالحی

13

18

علیرضا صیدی محمدی

14

18

محمد فدائی

15

19

علی قادرمزی

16

20

علی کریمی

17

20

محمد مالکی

18

20

امیرحسین محمدی

19

19

پویا محمدی

20

15

محمدحسین مصطفائی

21

19

شاهین نیکخواه

22

20

سبحان هدایتی

23

12

امیرعلی یعقوبی

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلاس:دوم   2

علوم تجربی

نمره

نام و نام خانوادگی

ردیف

20

امیرحسین احمدی

1

20

قائم امجدی

2

18/5

محمدجواد بابائی

3

19

پوریا چراغی

4

19/5

 

عرفان حضرتی

5

20

رامین خالدیان

6

20

امیرحسین دره وزمی

7

18

علیرضا ده ده جانی

8

16

علیرضا رضائی

9

20

علیرضا سعیدی

10

17

عرفان سلطانیان

11

20

محمد شیخ جعفری

12

18

مهدی شیخ جعفری

13

18

احسان عبدالملکی

14

18

علیرضا عبدالملکی

15

13

پارسا فریدونیان

16

18

علیرضا فعله گری

17

17

امیرمحمد محمدویسی

18

15

محمدرضا مخدومی

19

18

حامد مرادی

20

19

امید مظفری

21

15

عرفان هاشمی فر

22

17

امیر ولدپور

23

14

علیرضا یارویسی

24