شگفتیهای بدن انسان و جانوران - تکامل چشم
ساعت ٢:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱۳   کلمات کلیدی:

قرنها پیش وقتی زمین سرد شد و آثار حیات در آبهای ولرم آن ظهور کرد. اولین چیزی که ظاهر شد چشم بود . حتی آمیب که پست ترین موجود زنده میباشد و ساختار آن درست همانطور که خلق شده است باقی مانده است دارای چشم است بدین معنی که ....