نتایج اولین المپیاد علوم تجربی پایه اول راهنمای شهرستان قروه
ساعت ٢:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱۳   کلمات کلیدی:

رتبه در شهرستان

نام آموزشگاه

نمره  گروه در المپیاد

1

راهنمایی پسرانه احرار

5/24

2

راهنمایی پسرانه مولوی

24

3

راهنمایی  پسرانه  دهخدا

23

4

راهنمایی پسرانه رستگاران

23

5

راهنمایی دخترانه نمونه زینب ا لکبری

22

6

راهنمایی دخترانه پروین اعتصامی

21

7

راهنمایی  پسرانه ولایت قروه

21

8

راهنمایی دخترانه 22 بهمن

21

9

راهنمایی دخترانه سیزده آبان

21

10

راهنمایی دخترانه بعثت قاملو

18

11

راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی

17

12

راهنمای دخترانه مائده

17

13

راهنمایی دخترانه سادات

16

14

راهنمای دخترانه تقوی

16

15

راهنمایی پسرانه شهید محمد قربان کمانگر (شاهد)

14

16

راهنمایی پسرانه سلمان فارسی

14

17

راهنمایی دخترانه نرجس دلبران

14

18

راهنمایی دخترانه شاهد

11

19

راهنمایی دخترانه سردار زاده دزج

10

20

راهنمایی پسرانه طالقانی قروه

7

ùملاک رتبه بندی گروههای با امتیاز مساوی ،عامل زمان  انجام  آزمایش بوده استù